“mostbet” Dawid Kowalczyk, Sromowce WyżnePrzedsiębiorstwo Usługi Remontowo Budowlane